top of page
Flygfoto över distributionscentret

Hållbar och spårbar bygglogistik

Minska kostnader

Vår plattform optimerar resursallokering och möjliggör datadrivet beslutsfattande, vilket säkerställer maximal effektivitet och minimala avvikelser.

Spåra logistikaktiviteter

Få synlighet i realtid över dina aktiviteter, förbättra koordinering, kommunikation och få tillgång till alla rapporter för att minska riskerna och spara värdefull tid.

Transparent och säkerhet

Användare och intressenter kan lita på att informationen i rapporterna är korrekt och inte har manipulerats eftersom vi använder avancerad DLT-teknologi. 

Detta ingår i TRACE Logistics

Trace Logistics Calendar.webp

Schemalägg leveranser

Schemalägg leveranser för exakt timing, kostnadsbesparingar och resursoptimering. Förbättra säkerheten, vårda leverantörspartnerskap och minska ditt miljöavtryck. Realtidsspårning och datadrivna insikter ger dig kontroll. 

Synkroniserad kalender med alla leveranser


Effektiviserad beställningsprocess med leverantörer

Spåra leveranser i realtid

Fästpunkt 1
Bild till hemsida (1).png

 

Vår lösning växer med dina behov

Ditt byggprojekt har ett eget fingeravtryck, helt unikt vad gäller infrastruktur, operativ verksamhet och typ av kunder – det kräver en lösning som anpassar sig efter ditt behov. Med TRACE får du full kontroll över din logistik och dina komplexa flöden genom enkel processhantering. På så sätt kan du fokusera på att effektivisera din produktion.

 

- Cent Gustafsson, CEO

bottom of page