top of page

Skapa digital spårbarhet -

snabbt och enkelt

Upprätthåll spårbarhet i alla projekt - från det minsta till det största. Kommunicera med verifierade personer med juridiska roller. Följ processkrav och regelverk. 

Vem har gjort vad och när, det är faktiskhet.
trace-laptop-phone-header.webp

Vad kan TRACE erbjuda?

TRACE Projects

Digitala moduler som verkligen gör skillnad för dig och alla inblandade i projektet.

Quick Capture
    * Snabb spårbar kommunikation
    * Spåra varje händelse
Trycktest
    * Unika & spårbara tryckprovningscertifikat
    * Hantera flera trycktester samtidigt
Relining
    * Spårbara relining certifikat
    * Hantera flera relining steg samtidigt

TRACE Logistics

Hantera hela försörjningskedjan på samma plattform, förbättra din kommunikation och minska dina förvaltningskostnader.

  • Reducera kostnader

  • Spåra alla logistikaktiviteter

  • Ta med transparens och säkerhet

  • Schemalägg leveranser

  • Boka resurser

  • Skapa arbetsrapporter

ORDNING OCH REDA?

Har det hänt att viktiga papper försvunnit från arbetsplatsen?

Products

Ett system för alla dina logistikaktiviteter

Communication technology for internet bu

Lequinox  DLT teknik i alla moduler

Individuell frihet genom strukturerad digitalisering. 

Information delas bara mellan auktoriserade roller och enheter enligt företagets processer. Transaktionerna lagras i företagets transaktionsarkiv. Alla deltagare får tillgång till sin del av arkivet.​ Det är en avancerad och skalbar lösning som kan integreras i alla digitala system och kan hantera minst 500 interaktioner per sekund

 CAPTURE

Lika snabbt och enkelt som ett SMS

Digitaliseringsrutiner har aldrig varit enklare, snabbare eller säkrare. Spårbarhet skapas när viktig och relevant information delas med verifierade personer eller maskiner.

COMPLY

Designa rutiner -

som följer företagspolicy och sparar tid

 

Tänk inte ens på det, det är automatiserat. Använd smarta dokument och checklistor som mallar, eller skapa dina egna enligt specifika branschkrav. Administrationstiden reduceras med upp till 60%.

CONNECT

Anslut säkert -

dela globalt

 

 

Våra lösningar är aktiverade med Lequinox DLT-teknik. Detta innebär en kraftfull kombination mellan rollbaserat ID, juridiska e-signaturer och smarta kontrakt i ett decentraliserat nätverk. Gemensamt ägande av processer upprätthålls. Bättre än Blockchain!

Några av våra kunder

TRACE-Customers-Malby-Gravtjanst.webp
TRACE-Customers-Hotell-Nordic-Norrkoping.webp
TRACE-Customers-Fluxus-Relining.webp
TRACE-Customers-Digital-Construction.webp
TRACE-Customers-IMA-Service.webp
trace-logo- ohlssons.jpg
trace-logo-ledningstekniska.jpg
trace-logo-ostgotarelining.webp
trace-logo-virtugrp.webp
trace-logo-nordsvenska-bygg.webp
byggnad

"60% besparingar i projektledningsrapportering"

Några av våra partners

Teknikernas arbete

Vår fullskaliga compliance studie med hjälp av Lequinox-funktioner kan visa uppfyllelse av din process och krav på efterlevnad av lagstiftning. Vi ser till att din investering kommer att löna sig från dag ett.

- Stefan Lindholm, Affärsområdeschef

it_total.png
hp-enterprise-logo.png
Trace-kundlogga-Metergram-300x125px.webp
brand-id-whiteQ-192x192.png
bottom of page